Tartu linn väljastas mullu hoonetele viimaste aastate rekordarvu ehituslubasid


Pressiteade 12.01.2009

Eelmisel aastal väljastas Tartu linn hoonete ehituseks 349 ehitusluba, mis on peaaegu üheksa protsendi võrra rohkem kui 2007. aastal. Suurenes ka kasutuslubade väljastamine.

"Meile endalegi üllatuseks oli mullune hoonetele väljastatud ehituslubade arv viimase nelja aasta suurim. Jõudsalt on kasvanud just ehitiste rekonstrueerimiseks väljaantud lubade hulk, mis näitab, et üha enam korrastatakse olemasolevaid hooneid," kommenteeris arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse juhataja Andres Aint.

Rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks antud ehituslubade arv suurenes nii elamute kui mitteelamute osas. Seevastu vähenes aga järsult uuselamute ehituseks väljaantavate lubade arv - korterelamute puhul 2007. aastaga võrreldes peaaegu 60 protsenti. Mullu anti ehitusload 28 uue üksikelamu ning 9 uue kortermaja ehituseks.

Peaaegu kolmandiku võrra vähem kui 2007. aastal väljastati mullu ehituslubasid kõikvõimalikele rajatistele – trasside, torude ja muude tehnovõrkude ning tänavate ehituseks.

Kasutuslubade väljastamine suurenes 2007. aastaga võrreldes üle kuue protsendi. Kui ühepereelamute puhul jäi nende hulk samaks, mis 2007. aastal – kasutusõiguse sai 47 uus- ja 21 rekonstrueeritud elamut, siis peaaegu kolmandiku võrra vähenes kortermajadele antud kasutuslubade arv. Kasutusloa said 18 uut korterelamut. "Lubade hulk küll vähenes, kuid uute korterelamute elamispinna ruutmeetrid oli samas suurusjärgus, mis 2007. aastal. See tähendab, et kasutusse võetud majad olid suuremad. Oma osa on siin kindlasti ka mullu valminud 80-korterilisel Tigutornil," selgitas Aint.

Ligemale poole võrra suurenes eelmisel aastal ühiskondlikele ja äri- ja tootmishoonetele välja antud kasutuslubade arv. 2008. aastal anti Tartus kasutusluba 54 uushoonele, kus pinda ühtekokku ligi 78 000 ruutmeetrit. "See on rõõmustavalt suur number, kusjuures siia hulka pole arvestatud Taskut ega TÜ Kliinikumi uusi hooneid, mis mõlemad liigitusid juurdeehitiste kategooriasse," kommenteeris Aint. Suuremate eelmisel aastal kasutusloa saanud objektidena nimetas ta AS Kodumajatehase tootmishoonet ja Räni linnaosa Selveri kauplust. Positiivse näitena tõstab Aint esile ka veerandi võrra suurenenud lammutuslubade arvu.