Sweco projekteeris Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi reoveepuhasti


Pressiteade 08.01.2009

Projekteerimisfirma Sweco Projekt andis üle Lääne-Virumaal tegutseva Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi reoveepuhasti rekonstruktsiooniprojekti. Seni tegutsev reoveepuhasti ei võimalda tippkoormuste korral puhastada reovett vajalikule tasemele suvel palavate ilmadega ja talvel külmade ilmadega. Samuti ei taga reoveepuhasti piisavat lämmastikuärastust ja puudub muda lõppkäitlus. Uus reoveepuhasti valmib 2010 aastal.

Aare Uusalu, Sweco Projekti juhatuse esimees: "Oleme keskendunud jätkusuutlikule arengule ja meie keskkonnadivisjon on viimasel paaril aastal panustanud märkimisväärselt Eesti keskkonnahoidu. Meie lahenduste järgi valmisid Väätsa prügila komposteerimisväljak ja Pääsküla jäätmejaam ning me oleme ka ühed Paljassaare reoveepuhasti mudakäitluse tehnoloogia autoreist."

Toomas Kärmik, Sweco Projekti keskkonnadivisjoni direktor: "Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi projekteeritud reoveepuhasti võimaldab kasutada metaankääritamisel tekkivat gaasi energia tootmiseks. Esialgu gaas põletatakse, kuid kui tulevikus võetakse kasutusele elektrit ja sooja tootev kombijaam, saaks rajada jaama energiatootlikkusega ca 0,7 MW ."

Peeter Maspanov, Loomsete Jäätmete Käitlemise ASi juhataja: "Uus, rekonstrueeritud reoveepuhasti tagab püstitatud kõrgete keskkonna puhtuse nõuete täitmise jäätmete käitlemisel tekkiva reovee puhastamisel nii suvel kui talvel. Asjatundlik projekteerija on lahendanud probleemi tervikuna, algusest lõpuni ja nii on võimalik saavutada puhastusseadme kõrge efektiivsus ning hoida madalal reovee puhastamisega seotud püsikulud. Projekti terviklikul elluviimisel vähenevad oluliselt kulutused pidevalt kallinevatele sisseostetavatele energiakandjatele ja teenustele."

Loomsete Jäätmete Käitlemise AS on jäätmekäitlustehas, mille Eesti riik koostöös Euroopa Komisjoniga on rajanud Lääne-Virumaale, Väike-Maarja valda, Ebavere külla. Tehase võimsus on käidelda 10 000 tonni loomseid jäätmeid aastas.

Sweco Projekt AS on Eesti suurim ehituslik-arhitektuurse, tehnoloogilise ja keskkonnakaitselise projekteerimise valdkonnas tegutsev firma, mis annab tööd 180 projekteerijale. Ettevõte kuulub Skandinaavia ja Ida-Euroopa suurimasse, 5500 töötajaga projekteerimiskontserni Sweco AB.