AS-i Perevara Jõgeva valla lüpsilauda KMH sai heakskiidu


BNS 07.01.2009

AS-i Perevara vabapidamistehnoloogial töötava 1323 lüpsilehmaga farmi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne sai Jõgeva keskkonnateenistuselt heakskiidu.

Varasema info kohaselt sai AS-i Perevara kavandatava lauda KMH 15 vastuväidet ja ettepanekut.

Jõgeva keskkonnateenistuse esindaja ütles BNS-ile kolmapäeval, et ettevõte peab arendades järgima aruandes valitud alternatiivi ja esitatud keskkonnanõudeid. Lõplik otsustaja farmi osas on vallavalitsus.

AS-i Perevara kavandatava farmi koosseisu kuuluvad kolm laudahoonet, lüpsihoone koos olmeblokiga, neli rõngasmahuti tüüpi vedelsõnnikuhoidlat, tahesõnnikuhoidla, silohoidla ja abirajatised.

Praegu paikneb Perevara lüpsikari kuues erinevas külas vananenud lautades.

Ettevõte kavatseb investeerida uude farmi üle 70 miljoni krooni.