Sillamäe kanalisatsiooniprojekt läheb maksma 250 miljonit


BNS 06.01.2009

Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine läheb maksma 250 miljonit krooni, 72,69 protsenti vajaminevast summast annab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Vastavalt Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA positiivsele rahastamisotsusele rekonstrueeritakse järgmise viie aasta jooksul Sillamäe linnas 10,5 kilomeetrit joogivee- ning 14,8 kilomeetrit reoveetorustikke, rekonstrueeritakse reoveepumplad ja veepumbajaamad ning linna reoveepuhasti. Projekti elluviimise tähtaeg on 2013. aasta.

Ettenähtud vahenditest soetab Sillamäe ka survepesumasina linna reoveevõrkude puhastuseks ja läbipesuks ning joogivee- ja reoveelaboratooriumide seadmestikud.

Projekti tööde hulka kuuluvad nii projekteerimis- ja ehitustööd kui ka ehitusjärelevalveteenuste sisseost.