Sika® ogarull, Õhumullide kõrvaldamiseks värskest pinnakattest (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Plastist ogarull
ogarull.jpg

Kasutuskohad

  • Õhumullide eemaldamine märjast põrandapindest kohe pärast pealekandmist.
  • Kõrvaldab osaliselt ka põrandapinde pealekandmiseks kasutatud pahtellabida jäljed.
  • Sobib muuhulgas ka Sikafloor-81 EpoCem, Sikafloor 261, Sikafloor 325, Sikafloor 381 ja Sikafloor-720 EpoCem kasutamisel võimalike õhumullide kvaldamiseks ja ühtlase kihipaksuse tagamiseks.

Kasutusjuhised
Rullida rahulike ühesuunaliste tõmmetega üle kogu värske pinnakatte. Rullimist võib korrata kas samasuunaliselt või risti eelmise rullimise suunaga.

Tööriistade puhastamine
Puhastada Sika Colma Cleaneri ja harjaga.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee