Sika® Multiseal, Mittepragunev ja isekinnituv vuukimisteip (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Multiseal on mittepragunev ja isekinnituv bituumenipõhine alumiiniumkattega tihendusteip.

Kasutuskohad
Sika Multiseal sobib paikamiseks, tihendamiseks ja remondiks:

 • Katused
 • Fassaadid
 • Torud
 • Aiad
 • Terrassid
 • Kasvuhooned
 • Talveaiad
 • Rõdud
 • Veerennid jne.

Omadused

 • Kõrge pragunemiskindlus
 • Ilmastikukindel
 • Võib vajadusel üle värvida, servades võib värvi nake olla piiratud välja pressinud liimi tõttu
 • Lihtsalt ja kiiresti kasutatav
 • Jääb külmas vees elastseks
 • Nakkub hästi enamiku ehitusmaterjalidega
 • Niiskuskindla ja tiheda pinnaga 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pind peab olema kuiv ja puhas tolmust, mustusest, rasvast ja muudest naket halvendavatest ainetest. Parim nake saavutatakse mittepoorse tiheda aluspinnaga, nii ei pääse vesi aluspinda kahjustama ja vuukimisteipi eraldama.

Paigaldamine
Lõigata tihendusteibist kääride või noaga soovitud pikkusega lõik. Eemaldada kaitamisekile ja vajutada teip nt. pahtlilabida või tapeedirulli abil tugevasti kohale. Jätkseks teha teibiga vähemalt 5 cm ülekate.
Sika Multiseal tihendusteip nakkub pinnaga koheselt ja on kohe kasutamiskõlblik. Teipi ei saa pärast lahti tõmbamist uuesti kasutada.

Tähelepanu!

 • Toode võib määrida marmorit ja mõningaid plaste.
 • Külma (alla +5 °C) aluspinda tuleb nakke tagamiseks soojapuhuriga soojendada.
 • Toode ei ole ette nähtud põrandapragude vuukimiseks.
 • Toode ei tohi otseselt ega kaudselt kokku puutuda toiduainete ega joogiveega.
 • Kemikaalidega (happed, leelised või orgaanilised lahustid) kokkupuutuvate kohtade jaoks vt Sikadur Combiflex - vuukimissüsteemi.

Tehnilised andmed
Toode
Bituumenipõhine alumiiniumkattega tihendusteip

Värvus
Hall.

Temperatuuritaluvus
Ühtlane temperatuur -20 °C…+60 °C

Tulepüsivus
B2 DIN 4102 järgi

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+40 °C.

Pakend
Rulli pikkus/laius: 3 m/10 cm, 10 m/7,5 cm, 10 m/10 cm ja 10 m/15 cm.
Paksus 1,1 mm. Alumiiniumikihi paksus u 0,05 mm. Tolerants ± 5%.

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud. 

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis külmumise ja niiskuse eest kaitstuna, temperatuuril +5 °C…+25 °C. Pikem ladustamisaeg ja kõrgem säilitamistemperatuur raskendavad kaitsepaberi eemaldamist.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.

Tähelepanu!

Mürgisus
Ei kuulu ohtlike ainete hulka.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootjalt üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee