Sika® MiniPack veetihendussegu, Tihendussegu väikesteks veetihendusteks niisketel betoon-, tellis- ja kivitarinditel (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Sika-Minipack-waterpr-5-kg.jpg

Tootekirjeldus
Sika MiniPack veetihendussegu
on ühekomponentne kasutusvalmis segu veega segamiseks.

Kasutuskohad
Sika MiniPack veetihendussegu
on kasutusvalmis tsemendipõhine kuivsegu, mille kasutuskohtadeks on:

 • keldriseinte ja vundamendikonstruktsioonide tasandamine, tihendamine
 • väikeste veebasseinide tasandamine ja tihendamine (ei sobi joogiveemahutite ega loomade söötmiskünade jaoks)
 • akna- ja uksepiitade tasandamine, tihendamine ja pindamine
 • välismüüride tasandamine ja tihendamine.
 • Ei sobi suurte vee läbivoolukohtade sulgemiseks ega veetihendamiseks püsivalt põhjavee pinnast allpool olevates konstruktsioonides.

Omadused

 • Kantav otse betooni ja tsementkrohvi pinnale ja ka tellis- ja kivikonstruktsioonile.
 • Vettpidav.
 • Suurepärane nake aluspinnaga.
 • Tsemendihalli värvusega.
 • Kiirelt kõvenev.
 • Väga lihtne töödelda nt harjaga või siluriga.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Pind peab olema puhastatud mustusest, tolmust, õlist, rasvast ja muudest määrivatest ainetest, murenenud ja lahtistest tükkidest. Enne segu pealekandmist tuleb alus niisutada matt-niiskeks. Tellis- ja kivipindadel olevad püst- ja rõhtvuugid tuleb enne segu pealekandmist täita nt. Sika MiniPack kiirparandusseguga.

Segamine
Sika MiniPack veetihendussegu
segatakse veega vahekorras
1 kg kuivsegu: 0,25 l vett (4:1).
Segu segatakse seni kui saadakse ühtlane koostis.

Pealekandmine
Sika MiniPack veetihendussegu
võib peale kanda kõva harjaga, liimiharjaga, pehme või tasandussiluriga. Segu kantakse peale 2-3 kihti. Harjamise suunda tuleb erinevatel kihtidel muuta. Uue kihi võib eelmise peale kanda pärast 4 tunnist ooteaega (temperatuuril +20 °C).

Sika MiniPack veetihendussegu ei tohi peale kanda temperatuuril alla +5 °C.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad tuleb puhastada kohe pärast töötamist.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne tsemendipõhine kasutusvalmis segu veega segamiseks.

Värvus
Hall.

Tihedus
Kuivsegul umbes 1,3 kg/l
Märjal segul umbes 2 kg/l

Segamisvahekord
1 kg kuivsegu 0,25 liitri vee kohta (4:1)

Kulunorm
5 kg ehk 1 kott Sika MiniPack veetihendussegu => umbes 2 m² valmispinda

Pakend
5 kg plastkott sangadega, 5 tk kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja ventileeritavas laos kaitstuna niiskuse ja sademete eest

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral kohe loputadarohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga  konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.


Sika-Minipack-Water-(1).jpg Sika-Minipack-Water-(2).jpg Sika-Minipack-Water-(3).jpg
sikalogo_col_neu.gif
SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee