Tallinna maa-amet ja elamumajandusamet ühinevad linnavaraametiks


Pressiteade 28.11.2008

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule maa-ameti ja elamumajandusameti ühendamise otsuse eelnõu, ühendamisel tekkiv uus asutus nimetatakse linnavaraametiks.

Linnavolikogu otsusega korraldatakse Tallinna Elamumajandusamet ja Tallinna Maa-amet ümber üheks ametiasutuseks.

"Tallinna Elamumajandusamet ja Tallinna Maa-amet hakkavad ühendatult Tallinna Linnavaraameti nime all toimima järgmise aasta 1. aprillist," ütles abilinnapea Eha Võrk.

Abilinnapea sõnul tegelevad mõlemad ametid osaliselt kattuvate ülesannetega –mõlema tegevusvaldkonnaks on muuhulgas ka linnavara haldamine ja korraldamine, liiati on omandireform lõpule jõudmas ning töömaht seetõttu vähenenud.

Ametite ühendamise tulemusel korrastatakse tööjaotust, jäävad ära kattuvad tegevused ning ka juhtimine muutub tõhusamaks, selle tulemusena on võimalik ametikohtade arvu üheksa võrra vähendada.

Loodava ameti tegevusvaldkonnaks on linnavaraga, st. ehitiste ja rajatiste ning maaga seotud toimingud, maakorraldus, munitsipaalelamuehitus ning munitsipaaleluruumidega seotud toimingud, samuti maa maksustamisega ja omandireformi lõpuleviimisega seotud küsimuste korraldamine.

Tallinna Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti liitmise üheks olulisemaks eesmärgiks on, et linnavaraga, s.o nii vallas- kui ka kinnisvaraga, tegeleks üks amet. See on juhtimise seisukohalt oluliselt ökonoomsem ja efektiivsem. Sellisel ametite liitmisel on oluline aspekt ka linnakodanike jaoks, sest varaga seotud taotluste ja avalduste menetlemine muutub operatiivsemaks.