AS Kohtla-Järve Soojus lammutab ehitusele ette jäävad hooned


Pressiteade 28.11.2008

AS Kohtla-Järve Soojus lammutab uue tipu- ja reservkatlamaja ning koostootmisjaama ehitusele ette jäävad hooned.

Seoses AS-i Kohtla-Järve Soojus poolt rajatava uue tipu- ja reservkatlamaja ning koostootmisjaama ehitamise ettevalmistustega korraldas ettevõte hanke, leidmaks ehitusele ette jäävate vanade hoonete lammutajat. Hankekonkursi võitnud Aspen Grupp OÜ lammutab neli Ahtme soojuselektrijaama territooriumil olevat hoonet.

"Loodame, et lammutamisega jõutakse detsembri esimeses pooles lõpule," ütles AS Kohtla-Järve Soojus administratsioonijuht Anna Nilova. "Tänaseks on kolm neljast lammutamisele minevast hoonest maatasa ning meie partner on asunud viimase hoone kallale," lisas Nilova.

AS Kohtla-Järve Soojus sai 17. oktoobril 2008 kolm pakkumust maagaasil töötava 100 MW tipu- ja reservkatlamaja hankele. Koostöös omanikujärelevalve tegijaga on pakkumused läbi vaadatud ja alustatud läbirääkimisi. Lepinguni eduka pakkumuse esitajaga tahetakse jõuda 2009. a. alguses. Ehitustöödega planeeritakse alustada 2009. a. kevadel ja uus katlamaja peab valmis olema 2010. a. novembris.

Käimas on ka biokütusel ja turbal töötava koostootmisjaama põhiseadmete hange. Rajatava koostootmisjaama võimsus on ligikaudu 24 MW elektrit ja 50 MW soojust kaugkütte tarbeks. Pakkumusi kvalifitseeritud taotlejatelt oodatakse 2009. a. jaanuaris ja lepingud tahetakse sõlmida pärast investeerimisotsuse tegemist 2009. a. aprillis. Uus jaam peaks valmima 2011. a. detsembris.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valla elanikke, ettevõtteid ja organisatsioone.