Stroomi mets võetakse kaitse alla


Pressiteade 27.11.2008

Tallinna Linnavalitsus kavandab Stroomi parkmetsa kaitse alla võtmist.

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul on Tallinna rohealade ning tänavate ja kergliiklusteede teemaplaneeringute tööprotsessis arutatud erinevaid võimalusi Stroomi metsa kaitsmiseks. "Tõhusaima lahendusena toetab linnavalitsus metsaalale riikliku või munitsipaalkaitseala staatuse määramist," selgitas Aas.

"Tänavate ja kergliiklusteede teemaplaneeringu menetlemise käigus on kaalutud võimalust rajada läbi Stroomi metsa autotee, ent linnavalitsus pole seda toetanud. Jõudsime planeerijatega kokkuleppele, et me küll ei välista võimalust paari-kolmekümne aasta perspektiivis ühendustee rajamiseks, ent näeme seda vaid peale keskkonnamõjude põhjalikku analüüsi kinnisel meetodil ehitatud tunnelina, mis ei kahjustaks roheala," selgitas Aas.

"Mõnedele linlastele on jäänud mulje, otsekui sünniksid planeerimisotsused üle öö. Sellest ka arusaamatused Stroomi metsa tuleviku suhtes. Teema ja üldplaneeringuid menetletakse pika aja vältel ning töö käigus arutatakse läbi erinevad ettepanekud ja lahendusvariandid, millest valitakse välja parimad, kõikide osapoolte ootusi arvestavad visioonid," selgitas Aas.

"Stroomi metsa kaitseks Tallinna linnavalitsusele 6534 allkirja üle andnud Pelgulinna Selts toetas linnavalitsuse otsust välistada planeeringutest roheala kahjustavad arengud. Sellest ka lähtume," kinnitas Aas.

Praegu töös olevad mahukad teemaplaneeringud, mis käsitlevad muuhulgas ka Stroomi metsaala, on algatatud 2005. aastal. Kehtestamiseni jõutakse 2010. aastal.