Sõlmiti leping Hundipea sadama rekonstrueerimisprojekti koostamiseks


Pressiteade 26.11.2008

Veeteede Amet sõlmis lepingu Hundipea sadama rekonstrueerimistööde projekteerijaga. Leping sõlmiti riigihanke "Hundipea sadama rekonstrueerimise projekteerimine" võitjaga OÜ EstKonsult, kelle esitatud pakkumus maksumusega 1 474 000 krooni (käibemaksuta) oli madalaim.

Lepingu kohaselt koostatakse Hundipea sadama rekonstrueerimise projekt.

Ehitustöid on planeeritud alustada 2009. aasta juunikuus. Töid rahastatakse riigieelarvelistest vahenditest.