Tallinnasse Lasnamäele tuleb mitu elu- ja ärihoonet


BNS 25.11.2008

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval võtta vastu detailplaneeringu, mis näeb ette Lasnamäele Priislesse mitme elu- ja ärihoone ehitamise.

Planeering hõlmab Lasnamäel Priisle ja Seli asumis asuvaid Linnamäe tee 38, 40, 42 ja 42a krunte. Linnamäe tee, Ussimäe tee ja Tasuja puiestee vahelisele alale jääva planeeritava maa-ala suurus on 3,5 hektarit.

Planeeringuga muudetakse hoonestamata Linnamäe tee 42 ja Linnamäe tee 42a kinnistute sihtotstarvet.

Linnamäe tee 42 kinnistu jagatakse kaheks krundiks, moodustatavatele kinnistutele määratakse ehitusõigus kuni viiekorruselise korterelamu ja kuni kuuekorruselise parkimismaja rajamiseks.

Planeering näeb ette Linnamäe tee 42a kinnistule ehitusõiguse määramise ühe kolme torniga kuni 12-korruselise äripindadega korterelamu rajamise.

Linnamäe tee 38 kinnistule määratakse planeeringuga ehitusõigus, mis vastab seal asuvale boilerjaamale. Linnamäe tee 40 krundile on kavas lisaks olemasolevale automaattanklale ehitada ühekorruseline ärihoone.

Lisaks on planeeritava maa-ala koosseisus jätkuvalt Linnamäe tee 42 ja 42a kinnistute ning Tasuja puiestee vahele jääv riigi omandis olev hoonestamata ja heakorrastamata maa-ala, millest moodustatakse planeeringuga üks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Planeeringu algatamist taotles OÜ Kermost, detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus anti mullu 10. oktoobril sõlmitud lepinguga OÜ-le Irolin. Detailplaneeringu eskiisi koostas AS K-Projekt.