Tallinn saab geodeetiliste mõõdistustööde registri


Pressiteade 25.11.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitab linnavolikogule Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registri asutamise otsuse eelnõu.

"Geoveebi asutamine tuleneb käepärase Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde andmekogu vajadusest," ütles abilinnapea Taavi Aas, kelle haldusalas asuv Tallinna Linnaplaneerimise Amet hakkab geodeetiliste mõõdistustööde registri eest hoolt kandma. "Tallinna geodeetiliste mõõdistustööde registri asutamisega pannakse alus infosüsteemi väljaarendamisele geodeetiliste uurimis- ja mõõdistustööde andmete kogumiseks, haldamiseks, analüüsimiseks ja kasutamiseks," selgitas Aas.

Registri eesmärgiks on kõikide linnas tehtavate mõõdistustööde salvestamine ühtsesse andmebaasi, mis võimaldab neid laiemalt kasutada, vältides mõõdistustööde dubleerimist. Geodeetiliste mõõdistustööde register integreeritakse Tallinna ruumiandmete registriga. Ametnikel ja muudel isikutel võimaldatakse kasutada andmeid tulenevalt nende tööülesannetest või põhjendatud vajadustest, tagades kasutajatele kõige värskema geodeetiliste mõõdistusandmete kättesaadavuse. Andmeid esitavad registrisse maamõõtjad, kellel on majandustegevuse registris kehtiv ehitusuuringute ja ehitusgeodeetiliste tööde tegemise registreering.

Register peab võimaldama geodeetiliste mõõdistusandmete vahetamist teiste linna ning riigi andmekogudega.