Valmis Estonian Celli haavakoore aunkompostimise KMH


BNS 25.11.2008

Kunda haavapuitmassitehase Estonian Cell AS-i haavakoore aunkompostimise värskelt valminud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne soovitab kompostivälja jätta tehast ümbritsevale maa-alale.

Estonian Celli kavandatavaks tegevuseks on tööstuse reovee käitlemisel tekkiva muda ja haavakoore segu nõuetekohane komposteerimine, mille tulemusel saaks komposti kasutada põllumajanduses.

Tegevuse eeldatavaks maksimaalseks mahuks on 109.000 kuupmeetri haavakoore ja reoveesette aunkomposteerimine, selgub avalikustatud KMH aruandest, mille koostas Elle OÜ.

Keskkonnaeksperdid kiitsid haavakoore ja muda segu aunkompostimise parimaks asukohaks tehase ümber asuva maa-ala, leides, et alternatiivina käsitletud segu transportimine oleks omakorda negatiivse mõjuga.

Estonian Celli tehas ja seda ümbritsev maa-ala, kuhu ettevõte aunkompostivälja võib rajada, asub Kunda linnas umbes poole kilomeetri kaugusel Kunda jõest idas. Kunda linna keskus jääb kavandatava tegevuse alast läände, teisele poole Kunda jõge.

KMH aruande avalik arutelu toimub 4. detsembril Haljala vallavalitsuses ja hiljem samal päeval Kundas.