Uus Viru tutvustas Tallinnale kahjude hindamise raportit


BNS 20.11.2008

Pontos Groupi tegevdirektor Kai Becker tutvustas neljapäeval Tallinna linnavalitsusele äsja valminud Viru Poja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega kaasneva võimaliku kahju olemuse ja suuruse hindamise raportit.

Kahju suurust Postos Groupi esindaja avaldada ei soovinud, öeldes, et seda saab teha pärast kõnelusi linnaga.

1999. aasta Viru Keskuse detailplaneeringu lahutamatuks osaks oli Viru Hotelli juurdeehitus ehk Viru Poeg.

"Hoolimata sellest, et me pole saanud alustada detailplaneeringuga kehtestatud hotelli juurdeehitust ning seetõttu kahjusid kandnud, oleme valmis koostöös linnavalitsusega leidma lahenduse, mis rahuldaks nii linna kui ka meid," selgitas Becker.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega kaasneva võimaliku kahju hindamise eksperthinnangu andis 2008. aasta oktoobri kuus sõltumatult tegutsevate kinnisvarafirmade globaalne ühendus Colliers International.

"Läbirääkimistel Tallinna linnavalitsusega jõudsime ühisele arusaamisele vajadusest objektiivsel ja neutraalsel ekspertiisil põhineva raporti järele. Sellest lähtuvalt leidsime, et Colliers International on parim rahvusvaheline ekspert andmaks hinnangut detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega kaasneva võimaliku kahju olemuse ja suuruse kohta," lisas Becker.

Beckeri sõnul on Pontos Group omalt poolt välja töötanud ettepanekud kokkuleppe saavutamiseks Tallinna linnavalitsusega seoses Viru Poja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega.

1996. kuulutati Tallinna algatusel välja Viru väljaku arendamise konkurss, et leida lahendus linna keskse ruumi ning bussiliikluse korrastamiseks. Võitnud kavandi alusel koostatud detailplaneeringu, mille üheks osaks oli ka Viru Poja nime all tuntuks saanud hotelli juurdeehitus, kinnitas Tallinna linnavalitsus 1999. aastal.

Hiljuti tühistas Tallinna linnavolikogu Viru Poja ehitamise võimalust sätestanud planeeringu osa. Linna ja arendaja on püüdnud Viru Pojaga seotud konflikti läbirääkimistega lahendada mitu aastat, kuid seni pole see õnnestunud.