Kiviaedade rajamist ja taastamist toetatakse käesoleval aastal 10 miljoni krooniga


Pressiteade 18.11.2008

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder allkirjastas eile õhtul Eesti maaelu arengukava 2007-2013 kiviaia rajamise ja taastamise toetuse (meede 2.5.1) määruse, mis võimaldab veel käesoleva aasta jooksul taotleda toetust uute kiviaedade rajamiseks või vanade taastamiseks kokku 10 miljoni krooni suuruses summas. Toetuse eesmärk on aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste kiviaedade säilimisele.

Kiviaiad aitavad säilitada ja suurendada Eesti maastike esteetilist väärtust, luua elupaiku (pisiimetajatele, roomajatele ja putukatele) suurendamaks bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust (kiviaiad on kasvukohaks paljudele soontaimedele, samblikele ja sammaldele) ning säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Toetatakse vaid selliste kiviaedade rajamist ja taastamist, mis asuvad või piirnevad vähemalt 80% ulatuses kasutuses oleva põllumajandusmaaga. Kiviaiad, millele toetust taotletakse, peavad asuma piirkonnas, kus need on ajalooliselt levinud ning need peavad olema piirkonnale omase kujundusega. Uusi aedu võib rajada vaid kohta, kus kunagine kiviaia asukoht on kaardimaterjalide põhjal tuvastatav või kinnistupiiride tähistamiseks.

Toetuse määr ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia rajamise eest on 490 krooni, ühe meetri üle 90 cm kiviaia rajamise eest 655 krooni; ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 410 krooni ja ühe meetri üle 90 cm kiviaia taastamise eest 575 krooni.

Varasemalt on kiviaedade rajamist, taastamist ja hooldamist toetatud 2005. aastal, mil toetuse abil rajati 19,2 kilomeetrit, taastati 39,4 kilomeetrit ja hooldati 26 kilomeetrit kiviaedu. Kokku kulus sellele 23,2 miljonit toetuskrooni. Aastatel 2007-2013 on kiviaedade rajamist ja taastamist võimalik toetada kokku 54 miljoni krooni suuruses summas, mis on 80% ulatuses finantseeritud Euroopa Liidu poolt ning 20% ulatuses Eesti riigieelarvest.

Toetuse saamise täpsete tingimustega (st määrusega) on võimalik tutvuda Põllumajandusministeeriumi kodulehel aadressil http://www.agri.ee/index.php?id=32794 Toetuse taotlusvoor algab veel käesoleva aasta jooksul – täpse aja annab teada Põllumajanduse ja Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).