Kohus peatas Kose-Aruvalla lõigu riigihanke


BNS 13.11.2008

Tallinna ringkonnakohus otsustas neljapäevase määrusega rahuldada Merko Ehituse esmase õiguskaitse taotluse ja peatas maanteeameti algatatud Kose-Aruvalla tee-ehitushanke menetluse.

Ringkonnakohus hindas Merko Ehituse kaebust pigem perspektiivikaks. Vaidlustusmenetluses maanteeameti poolt esitatud hankemenetluse liigi valiku põhjendused on ebaselged ning nõustuda ei saa vaidlustuskomisjoni seisukohaga, et vastavas osas on tõendamiskoormus vaidlustajal, seisab otsuses.

Ringkonnakohtule ei ole määruse järgi teada selliseid avalikke huvisid, mis võiksid esialgse õiguskaitse kohaldamist takistada.

Arvestades, et pakkumised oli plaanis avada alles tuleva aasta märtsikuus, ei ole ajafaktor riigihanke puhul ilmselt asjaoluks, mis välistab hankemenetluse peatamise kohtumenetluse ajaks, märkis kohus.

Kohtu määrust on võimalik 15 päeva jooksul vaidlustada.

Merko Ehitus pole rahul sellega, et maanteeamet valis hanke liigiks väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse.

Varem oli Merko riigihangete vaidluskomisjonis vaidlustanud hanke kvalifitseerimise tingimuse, mille kohaselt peab kvalifitseerimiseks ettevõtte või ettevõtete tee-ehituse, sildade, viaduktide või tunnelite rajamise netokäive olema viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt 500 miljonit krooni aastas.

Samuti on pooleli kohtuvaidlus Tallinna-Narva maantee Kukruse-Jõhvi lõigu hanke osas, kus konkurendid vaidlustasid Merko Ehituse kvalifitseerumise.