Virumaa päästjad ja politseinikud saavad uue hoone


BNS 13.11.2008

Siseminister Jüri Pihl ja rahandusminister Ivari Padar avavad reedel Ida-Virumaal Iisakus päästeametnike ja politseinike ühise hoone, mis läks maksma ligi 25 miljonit krooni.

Iisaku haldushoone praeguse asukoha, endise Voore maaüksuse detailplaneering kinnitati Iisaku vallavolikogu otsusega juba tunamullu aprillis. Planeeringus määrati maale riigikaitseline sihtotstarve ja uued krundipiirid.

Pärast planeeringulahenduse valmimist ja kinnitamist tellis siseministeerium arhitektuuribüroolt Talone politsei- ja päästehoone eelprojekti. Ühtlasi andis vald krundi üle siseministeeriumile.

Möödunud aasta kevadel korraldati ehitushange, mis aga tunnistati pakkumiste kõrge hinna tõttu nurjunuks. Järgmisel ehitushankel esitas parima pakkumuse AS Linnaehitus, kes küsis hoone rajamise eest 24,7 miljonit krooni. Mullu 1. novembril sõlmis riik ehitajaga lepingu.

1200 ruutmeetri suuruses hoones asuvad Iisaku päästedepoo ja politseijaoskond. Suure osa majast moodustavad päästetehnika garaažid ja mitteköetav metsakustutustehnika varjualune. Lisaks on majas bürooruumid ja meeskonnaruumid ning politsei poolel ka kaks kinnipidamiskambrit. Veel on hoones päästjate ja politseinike ühiskasutuses olev väike õppeklass, jõusaal ja saun.

"Turvalisuse tagamine on Ida-Virumaal väga oluline valdkond, millesse tuleb järjepidevalt panustada. Et kohalike politseinike ja päästjate rasket tööd toetada, on nüüdisaegsete tingimuste loomine hädavajalik," ütles Pihl.

Rahandusminister Padar rõhutas samuti julgeoleku olulist rolli stabiilsuse tagamisel.

Ühtlasi tutvuvad ministrid reedel kohaliku ettevõtluse arenguga, väisates Eesti Põlevkivi, Viru Keemia Gruppi, Narva Elektrijaamade AS-i ja AS-i Nakro.