Merko läks Kose-Aruvalla hanketingimuste pärast kohtusse


BNS 12.11.2008

Merko Ehitus jätkab vaidlust hinnanguliselt miljard krooni maksva Kose-Aruvalla teelõigu hanke tingimuste üle kohtus, kuna riigihangete ameti vaidlustuskomisjon hankel osalemiseks nõutud netokäibe mahu muutmisega ei nõustunud.

Merko Ehituse esindaja ütles BNS-ile kolmapäeval, et firma esitas 6. novembril Tallinna ringkonnakohtusse apellatsioonikaebuse riigihangete ameti vaidlustuskomisjoni otsuse osaliseks tühistamiseks.

Merko Ehitus vaidlustas Tallinna-Tartu maantee Kose-Aruvalla lõigu hanke kvalifitseerimise tingimuse, mille kohaselt peab kvalifitseerimiseks ettevõtte või ettevõtete tee-ehituse, sildade, viaduktide või tunnelite rajamise netokäive olema viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt 500 miljonit krooni aastas.

Merko Ehitus peab tingimust põhjendamatuks ning esitas oktoobri alguses vaide, mille riigihangete ameti vaidlustuskomisjon jättis oktoobri lõpus rahuldamata.

Seni maanteeamet vaidluse tõttu hankemenetlusega jätkata ei saa.

Varem muutis maanteeamet hanke tingimusi nõutud referentside osas, vähendades nõuet 200 miljonilt 100 miljoni kroonini.

Samal ajal on kohtuvaidlus pooleli Tallinna-Narva maantee Kukruse-Jõhvi lõigu hanke osas, kus konkurendid vaidlustasid Merko Ehituse kvalifitseerumise.