Eesti-Ameerika Äriakadeemia kavandab Lasnamäele õppehoonet


BNS 11.11.2008

Eesti-Ameerika Äriakadeemia kavandab Tallinnasse Lasnamäele rajatava õigeusukiriku kõrvale kuni üheksakorruselise mahuga õppehoonet.

Aadressil Puju tänav 6, 8 / Angerpisti tänav 7, 9 asuva kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Eesti-Ameerika Äriakadeemia AS esindaja Oleg Levchuk 2006. aasta suvel. Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval eraülikooli hoone detailplaneeringu vastu võtta.

Planeeringuga on kavas muuta kinnistu sihtotstarve elamumaast ärimaaks ning lisaks moodustada reformimata riigimaast üks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt.

Alale määrab linn detailplaneeringuga ehitusõiguse kolme- kuni üheksakorruselise mahuga hoone rajamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 3200 ruutmeetrit.

Parkimine on ette nähtud hoone soklikorrusel ja avatud parklas krundi Angerpisti tänava poolses osas. Hoone maht on kavandatud krundi lõunapoolsesse osasse, jättes hoonestamata vaba ruumi Narva maantee äärde ja kiriku kompleksi suunas, kuhu on kavandatud haljasala kõnniteede ja väljakutega.

Planeeringuala külgneb läänest Lasnamäe õigeusu kiriku krundiga, põhjast Narva maanteega, idast endise Katleri koolimaja krundiga ja lõunast hoonestamata Tallinna linna omandis oleva kinnistuga.