RKAS alustab lähiajal Koidula jaamahoonete ehitushanget


BNS 11.11.2008

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) avaldas eelteate Koidula piirijaama hoonete ehitamise hanke kohta.

Eelteate kohaselt peab hanke võitja projekteerima ja ehitama Koidula piirijaama jaamahoone, tolli laohoone ning tehnohoolde punkti. Hoonete netopind moodustab vastavalt 2800, 1300 ning 875 ruutmeetrit.

Lisaks peab hanke võitja ehitama reisijate- ja kaubaperroonid, nõrkvoolusüsteemid, hoonete ala platside ja parklate teekatendid ning haljastuse.

Tööde kavandatav alguskuupäev on 2009. aasta 1. november ning lõppkuupäev 2011. aasta 16. mai.

Varem avaldatud info kohaselt on RKAS Koidula piirijaama suurprojekti raames sõlminud 310,6 miljoni kroonise raudteede-ehituse peatöövõtulepingu AS-iga VolkerRail RTE.

Esimese etapi projekteerimis- ja ehitustöid teostavad 279,76 miljoni kroonise ühispakkumise teinud aktsiaseltsid Aspi, Eesti Ehitus ning Teede Rev-2. Tööd hõlmava mullatöid, sildade, truupide, maanteede ja parklate ehitust, samuti veevarustus-, heit- ja sadeveerajatiste ja elektrivarustussüsteemide ehitust.