17 miljonit mehatroonika labori arendamiseks


Pressiteade 11.11.2008

Tartu Teaduspark sai Euroopa Liidult oma seni suurima, 17 miljoni krooni suuruse toetuse mehatroonika pooltööstuslike laborite väljaarendamiseks Eestis ja Lätis.

Toetuse sai projekt Protolab Network, mille eesmärgiks on rajada tootearenduse-, koolitus- ja testikeskuste võrgustik Eestis ning Lätis, mis aitab elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori ettevõtetel pakkuda kõrgtehnoloogilisemaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

Vaatamata suurele potentsiaalile kõrgtehnoloogilises valdkonnas ei suuda Eesti ja Läti mehatroonika sektori ettevõtted oma võimalusi ära kasutada. Käesoleval aastal läbi viidud tasuvusuuring näitas, et peamisi takistusi on vähene tootearendus firmades, mis on otseselt seotud vajalike oskuste ja vahendite puudusega, seda eriti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE).

Protolab pakub ettevõtjale nii tipptasemel infrastruktuuri kui ka teadmisi tootearendusest. Lisaks on tegemist koolituskeskusega, mis on võimeline pakkuma ekspertiisi ja spetsiifilisi koolitusi valdkonna ettevõtjatele ning kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõududele ja õpilastele.

Projekti kogueelarvest 12 miljonit kulub kolme erineva spetsiifikaga labori rajamisele ja sisustamisele. Peatselt saavad ettevõtted kasutada täppismehaanika (Tartu), prototüüpimise ja CAD/CAM (Ventspils) ning elektroonika (Ogre) pooltööstuslike laborite teenuseid.

"Tegemist on esimese nii suuremahulise toetusega tootearenduse valdkonnale" märkis Tartu Teaduspargi tegevdirektor Toomas Noorem. "Pooltööstuslikud laborid on maailmas ennast õigustanud ning nende panust VKE-de konkurentsivõime tõstmisse on raske alahinnata."

Projekti "Protolab Network - Increasing Competitiveness of Estonian and Latvian Mechatronics sector through creation of Integrated Network of Product Development, Training and Testing Centres" rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti programmi raames. Projekt kestab kaks aastat ja selle juhtpartneriks on Tartu Teaduspark; partneriteks Ogre äri- ja innovatsiooniinkubaator ning Ventspilsi Ülikooli Kolledž.

Link uudisele Teaduspargi kodulehel: http://www.teaduspark.ee/?q=est/uudised&nID=96

Pilte Teaduspargist: http://www.teaduspark.ee/?q=/est/Pildid