Koipsi saar saab detailplaneeringu


BNS 10.11.2008

Harjumaal Kaberneeme küla lähistel asuv Koipsi saar saab detailplaneeringu, mille koostamise käigus toimub ka keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute struktuuri korrastamine, olemasolevast reformimata maast uute kinnistute moodustamine, kinnistute ehitusõiguse täpsustamine, tingimuste seadmine Koipsi saare olemasoleva mitmekesise rannamaastiku säilitamiseks ning puhkekohtade, paatide randumiskohtade ja matkaradade planeerimine.

Planeering teeb ettepaneku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeritavate hoonete maksimaalseks kõrguseks on kavandatud 8,5 meetrit, selgub planeeringu lähteülesandest. Planeeringu ala suurus on umbes 34 hektarit.

Keskkonnamõjude hindamise eesmärk on esitada planeeringu koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.

Keskkonnamõjude hindamise programmi avalik arutelu toimub 2. detsembril Kaberneeme raamatukogus.

Koipsi saare planeeringu protsessis esindab arendajat ACG Int OÜ, mis on seni tegelenud peamiselt kinnisvaraarendusega Tallinna piirkonnas ja Saaremaal.

Koipsi saar on avalikkuse tähelepanu pälvinud seoses ärimees Raimo Käguga, kes on saart kasutanud lammaste karjatamiseks.