Eesti Rahva Muuseumi uue hoone eelprojekt on valmis


Pressiteade 07.11.2008

ERMi uue hoone eelprojekt on valmis. Algab ehitusloa taotlemine.

Täna, 7. novembril esitleti ERMi uue hoone eelprojekti. Võidutöö autorid tutvustasid muuseumi, mille netopind on 31 843 m². Hoonest pool on näitusesaalide, õpitubade, uurimissaalide ja külastuskeskuste päralt ning 8500 m² on varahoidlaid.

Maamärgina endise Raadi lennuvälja aladele ehitatava 70 meetri laiuse hoone maksimumkõrgus on 14 meetrit ja miinimumkõrgus 3, 5 meetrit. Kujundamisel on arvesse võetud erinevaid elemente – järve, looduslikke pinnavorme ja taimestikku, et säilitada olemasolev keskkond. Samuti on projekteerimisel mõeldud energiasäästlikkusele ja erivajadustega inimeste juurdepääsuvõimalustele.

Eelprojekti valmimise järgselt algavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavad tööd Raadi järve puhastamiseks ja territooriumi heakorrastamiseks.

ERMi hoone üldmaksumuseks on planeeritud 1,4 miljardit Eesti krooni. Hoone projekteerimist on seni rahastatud läbi Eesti Kultuurkapitali hasartmängumaksust ning tubaka- ja alkoholiaktsiisist laekuvatest summadest. ERM on esitanud taotluse 500 miljoni suurusele finantseerimisele Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Eelprojekti põhjal hakatakse taotlema hoone ehitusluba. Maja planeeritav valmimisaeg on 2011. aastal.

ERMI hoone projekteerijad on arhitektuurikonkursi võidutöö "Mälestuste väli" võitjad arhitektuuribüroost DGT Architects. Hoone konstruktiivsete ja eriosade projekteerija on AS EA Reng.