Viimsis Altmetsa piirkonnas lõppesid tee-ehitustööd


BNS 06.11.2008

Täna avati Viimsi Altmetsa elamupiirkonnas 1,8km uusi teid. Teed rekonstrueeris Talter AS, tööde maksumus oli 4,3 miljonit krooni. Esmakordselt kasutas Viimsi Vallavalitsus teedeehituse rajamisel järelmaksu meetodit.

"Viimsi vald on käesoleval aastal rajanud juba 5km uusi teid," lausus Viimsi abivallavanem Jan Trei. "Täna lõppenud Altmetsa piirkonna teedeehituse käigus paigaldasime 1,8km uut teekatet, mille tulemusel paranesid oluliselt Altmetsa põigu, Tagakäära, Käära põigu, Käära tee ning Kääraotsa teeolud, ütles Jan Trei.

"Kuna vallal on fiskaalpoliitiliselt raksed ajad, siis oleme otsinud innovaatilisi ja mõistlikke lahendusi, et omavalitsus suudaks jätkuvalt oma infrastruktuurilisi kohustusi vallaelanike ees täita ning seda ka olukorras, kus tuleb hakkama saada nappide rahaliste vahenditega," ütles Viimsi Vallavolikogu liige Peeter Oja.

Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul rakendati Altmetsa teedeehitusel uut lähenemist, teed rajati 5 aasta järelmaksu meetodil. "Pikaajalise järelmaksuga teedeehitus võimaldab piiratud rahaliste ressurssidega võimalikult palju valla teid rekonstrueerida ja välja ehitada, hajutades samas maksekohustusi.

Altmetsa piirkonna teetööde eest on Viimsi Vallavalitsusel õigus ehitajale maksta tervikuna või osaliselt ning samuti ennetähtaegselt. Ennetähtaegselt tagasi makstud summalt intressi ei arvestata. Riigihanke pakkumuse käigus kujunes aastaintressiks ca 2%", ütles Jan Trei.

Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul on järgmisel aastal Viimsi valla teedeehituse prioriteet kergliiklusteede rajamine. "Eesmärgiks on rajada Viimsi valla ühtne kergliiklusteede võrgustik, mis ühilduks kokku Tallinna kergliiklusteede võrgustikuga. Tuleval aastal on plaanis välja ehitada ka Pärnamäe tee valgustatud kergliiklusteed, mis viiks välja Tallinna Ecolandi hotellini" märkis Jan Trei.