Lõppes Vene Kultuurikeskuse suure saali remont


Pressiteade 05.11.2008

Reedel. 7. novembril avatakse pidulikult ligi poolteist aastat kestnud ehitustööde järel Vene Kultuurikeskuse suur saal.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on saali ja mitmete kõrvalruumide valmimisega lõppenud oluline etapp Vene Kultuurikeskuse renoveerimistöödest. "Tegemist ei ole pelgalt ühe kultuurimajaga, vaid oma ajastu märki kandva ning väga väärtusliku arhitektuurimälestisega Tallinna linna südames. Hoones paikneb pealinna suurim saal, mis mahutab ligemale 1000 külastajat, seega saab sellest paigast kindlasti üks meeldivamaid kontserdi- või etenduste korraldamise kohti," nentis Jäppinen. "Linna väliskülalistest arhitektid ja kultuuriinimesed ning produtsendid on olnud sellest hoonest alati tõsises vaimustuses, mis loob eelduse, et ka rahvusvaheline huvi korraldada väljapaistvaid kultuurisündmusi just Tallinnas saab uue väljundi."

Põhjalike rekonstrueerimistööde käigus on valminud Vene Kultuurikeskuse suur saal, mitmed kõrvalruumid ja fuajeed. Üks suuremahulisemaid töid oli saali lae restaureerimine – lakke paigaldati akustiline plaat, restaureeriti dekoorelemendid ja saali laemaal. Suure saali põrand vahetati uue vastu ning vanad ja väärtuslikud toolid restaureeriti, saali rõdule aga paigaldati uued ja pehmed toolid. Ühtlasi ehitati välja nii uued elektri- kui ka ventilatsioonisüsteemid ja tehnovõrgud.

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet sõlmis möödunud aastal Vene Kultuurikeskuse rekonstrueerimiseks OÜ Tarrest Ehitusega lepingu, mille kohaselt teostati möödunud aastal töid 9,6 miljoni krooni ja tänavu ligemale 49 miljoni krooni ulatuses.

Linnal on soov ja kava tulevikus Vene Kultuurikeskus täielikult renoveerida, remontimist ootavad veel mõned kõrvalruumid, kolmanda korruse galerii ja osa välisfassaadist.

Munitsipaalasutusena loodi Vene Kultuurikeskus 2001.aastal. Käesoleval ajal tegutseb kultuurikeskuses ligi 30 erižanrilist loomingulist koori-, vokaal-, draama-, koreograafia- ja muud kollektiivi.

Arhitekt A. Kuznetsovi projekteeritud hoone valmis 1954. aastal. Vastavalt kultuuriministri 1997.a. määrusele on hoone tunnistatud arhitektuurimälestiseks.