Kose-Aruvalla suurhankest on seni huvitunud 15 isikut


BNS 04.11.2008

Septembri lõpus välja kuulutatud hinnanguliselt miljard krooni maksva Tallinna-Tartu maantee Kose-Aruvalla lõigu väljakuulutamata läbirääkimistega hanke vastu on seni huvi tundnud 15 isikut.

Maanteeameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et seni taotlusi hankemenetluses osalemiseks esitatud ei ole, sest hankemenetlus on peatatud.

Peatamise tingis riigihangete vaidlustuskomisjoni hiljutine otsus AS-i Merko Ehituse vaide osas, millega jäi rahuldamata Merko Ehituse taotlus vähendada hankel kvalifitseerimiseks nõutud aastase käibe mahtu.

Maanteeamet määrab hankel osalemise sooviavalduste esitamise uue aja järgmisel nädalal.

Hankedokumendid väljastatakse taotlejatele pärast taotlejate kvalifitseerimist.

Merko Ehitust ei rahuldanud maanteeameti tingimus, mille järgi peab pakkuja keskmine netokäive tee-ehituse, sildade, viaduktide või tunnelite rajamisel olema viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt 500 miljonit krooni aastas.