Viimsis valmis Hundi tee ümberehitus


Pressiteade 04.11.2008

Täna avati Viimsis rekonstrueeritud Hundi tee sõidu- ja kergliiklustee. Teedeehituse käigus uuendati ka Hundi tee kanalisatsioonisüsteemi, sealhulgas paigaldati 600m uut vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Teede ja kanalisatsioonisüsteemi ümberehitustööde maksumus oli 10,4 miljonit krooni.

Viimsi abivallavanema Jan Trei sõnul tehakse Hundi tee sõidu- ja kergliiklustee ümberehitus kahes etapis. "Tänaseks on valminud Hundi tee rekonstrueerimise esimene etapp, mille käigus rajasime Rohuneeme ja Käärti tee lõigule uue 6m laiuse sõidutee ning 2,5m laiuse kergliiklustee. 500m teelõigu ümberehitamine läks Viimsi vallale maksma 4,7 miljonit krooni. 2009. aastal rekonstrueerime Hundi tee täies pikkuses ehk siis Käärti teest kuni Randvere teeni," ütles Trei.

"Liiklejate ohutuse tagamiseks on nüüdsest Hundi teel kehtestatud sõidukitele liikumiskiiruse piirang 30km/h," lausus Viimsi abivallavanem Jan Trei. "Kehtestasime sõidukitele liikumiskiiruse piirangu ning rajasime kõrgendatud ristmikud. Kõrgendatud ristmikel ei muutu kergliiklustee kõrgused ristmike kohal ja sõidu- ning kõnnitee äärekivid on ühel tasandil, et jalakäijad ja jalgratturid saaksid võimalikult turvaliselt ja mugavalt ristmikku ületada. Lisaks paigaldati Hundi teele, lõigul Rohuneeme tee-Käärti tee 18 välisvalgustusposti."

Jan Trei sõnul rekonstrueeriti Hundi tee teedeehituse käigus ka kanalisatsioonisüsteemi. "Rajasime Hundi teele sadevete kanalisatsiooni, drenaaži ning paigaldasime 600m uut vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Hundi tee sõidutee alla ehitasime 1m läbimõõduga Haabneeme randa suubuva sadeveekollektori, mis on eelvooluks kogu Hundi tee äärse piirkonna sademetevee ärajuhtimisel Tallinna lahte," märkis Trei.

Viimsi vald ( http://www.viimsivald.ee/ ) asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73km², vallas on 15 000 elanikku. Viimsi vallas on 2 alevikku, 14 küla ning 9 saart (suuremad saared on Prangli ja Naissaar).

Hundi tee: http://www.powerhouse.ee/Viimsi/Hundi%20tee.jpg