Linn algatab TOP-i rekonstrueerimise keskkonnamõjude hindamise


Pressiteade 04.11.2008

Homsel Tallinna Linnavalitsuse istungil on kavas algatada Pirita linnaosas asuva Pirita jõe suudme parem- ja vasakkalda, Regati pst 1, 3, 5 kinnistu ning Regati pst haljasala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on arendusala võimalikult optimaalne, tasakaalustatud ja keskkonnahoidlike hoonestus-, teedevõrgu jm infrastruktuuriobjektide kavandamine ning keskkonnatingimusi arvestava planeeringulahenduse koostamine. "Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus selgitatakse detailplaneeringuga kavandatava hoonestamise sobilikkust alale ja vaadeldakse erinevaid planeeringulahendusi," ütles abilinnapea Deniss Boroditš.

Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse hoonete üle 20 aasta vanune kompleks on funktsionaalselt planeeringult mitmes osas vananenud ja amortiseerunud ning detailplaneering näeb ette selle rekonstrueerimise.

Detailplaneeringuga kavandatakse elamupiirkonna rajamist mereäärsele alale, kus peaks säilima võimalikult palju avalikes huvides kasutatavat ruumi, sh haljastust. Detailplaneeringuala saab vaadelda looduskaitsealuse Lillepi pargi ja Pirita jõeoru maastikukaitseala merele avatud maastikuruumi jätkuna, kus peaks olema tagatud harmooniliselt liigendatud merevaade.