Ahtme kombijaama rajamisel tahab osaleda seitse firmat


BNS 31.10.2008

AS-i Kohtla-Järve Soojus Ahtme uue koostootmisjaama põhiseadmete riigihanke kolme osa peale kokku laekus seitse taotlust.

Lõplikud pakkumised on kavas avada tuleva aasta 16. jaanuaril, lepinguteni loodetakse jõuda firmadega järgmise aasta aprillis, teatas ettevõte.

Ahtme soojuselektrijaama territooriumile on planeeritud rajada uus turbal ja biokütustel töötav koostootmisjaam soosjusliku võimsusega 50 megavatti ja elektrivõimsusega 24 megavatti.

Hange on jaotatud osadeks. Hanke esimene osa sisaldab katla ehitust, teine osa turbiini ja kolmas kütuse etteande süsteemi.

Jaama ehitus vältab kava järgi 30 kuud.