Kurna-Kanama teelõigu maksumus on 1,2 miljardit krooni


BNS 29.10.2008

Tallinna-Tartu maanteed ja Tallinna-Pärnu maanteed ühendava Tallinna ringtee lõigu ümberehitamine neljarajaliseks esimese klassi maanteeks maksab ligikaudu 1,221 miljardit krooni.

Ringtee 16,4 kilomeetri pikkuse lõigu Kurna ja Kanama küla vahel jätab värskelt Harjumaa keskkonnateenistuses heakskiidu saanud Tallinna-Paldiski maantee eelprojekti keskkonnamõju hindamise aruanne praegusesse koridori.

Alternatiivina oli varem kaalumisel ka ühes lõigus tee uude koridori viimine, et mööduda Luige külast. See versioon heideti keskkonnamõju hindamisel kõrvale.

Esialgselt ehitatakse maantee kahe sõidurajaga, kogujateed ehitatakse mahus, mis tagab juurdepääsu igale kinnistule.

Kogu projekt näeb ette kaherajalise kolmanda klassi maantee neljarajaliseks esimese klassi maanteeks rekonstrueerimise, mille tulemusel on tee tüüpristlõige 21 meetrit lai.

Kokku mõjutab selle teelõigu laiendamine umbes 50 hektarit maatulundusmaid.

Teelõigu rekonstrueerimisel on kavas rajada kolm kahetasandilist ristmikku ja seitse kergliikluse tunnelit. Põtrade ja teiste suurulukite teest ülepääsu tagamiseks soovitas projekti keskkonnamõju hindaja 30 meetri laiuse ökodukti rajamist.