Loopealse elamukvartal sai valmis


Pressiteade 27.10.2008

Teisipäeval, 28. oktoobril kell 12 tõmbavad linnavalitsuse, arendajate ja ehitajate esindajad joone alla Lasnamäe linnaossa Loopealse asumisse Meeliku tänava elamukvartali rajamisele.

"Loopealse elamuehitusprojekti asuti ette valmistama 2004. aastal," ütles abilinapea Eha Võrk. "Linnale kuuluva maa hoonestusõigusega koormamiseks korraldatud konkursi võitjaga sõlmiti leping 2007. aasta märtsis, esimesed elamud anti linnale üle käesoleva aasta märtsis."

Elamukvartali kümnes korterelamus on kokku 680 korterit. Lisaks elamutele on rajatud ka haljastus, mänguväljakud ja parkimisplatsid, ning kinnistute teenindamiseks vajalikud juurdepääsuteed.

Avaliku ja erasektori koostööprojekti raames hoonestas ala ja andis ehitatud hooned linna kasutuse Loopealse Elamu OÜ.

"Vastavalt projekti eesmärgile oleme kõik need korterid eluasemeprobleemi lahendamisel abi vajajatele, eeskätt sundüürnikele üürile andnud," ütles Võrk.

Tallinna Linnavolikogu otsustas 21. aprillil 2005 linna omandis olevale jäätmaale eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõiguse seada. Vastavalt konkursi tingimustele kohustus hoonestaja alale detailplaneeringu koostama ning üle poole rajatavatest korteritest linna kasutusse andma.

"Lisaks Loopealse 680 korterile valmib tänavu ka 136 korteriga munitsipaalmaja Koplis aadressil Erika tn 13a," ütles Võrk. "Järgmise koostööprojektina kerkib Lasnamäe linnaossa Raadiku tänava äärde 1155 korteriga elamukvartal, mis lahendab sundüürnike probleemi lõplikult. Sinna saavad endale eluaseme ka paljud noored pered, lastekodukasvandikud ja teised eluaseme probleemi lahendamisel abi vajajad."

2003. aastal ootas linnalt elamispinda rohkem kui 3500 sundüürnikuperet, käesoleva aasta lõpuks jääb korteriootele veel vaid umbes 500 sundüürnikku.