Emajõe-Võhandu torustikud ehitavad Merko, Aspi ja Skanska


BNS 23.10.2008

AS-i Emajõe Veevärk käivitatud Emajõe-Võhandu veemajandusprojekti kuuluva torustike ehitushanke teise osa võitsid AS Merko Ehitus, AS Aspi ja AS Skanska EMV.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööde kogumaksumus on ligi 92,6 miljonit krooni, teatas Emajõe Veevärk neljapäeval.

Plaanis on rajada ja/või rekonstrueerida 32 kilomeetrit vee- ja 34 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Merko Ehitus teeb 15,2 miljoni krooniga Tabivere, Palamuse, Laeva, 20,4 miljoniga Ülenurme, 32,9 miljoniga Nõo ning kaheksa miljoni krooniga Kambja ja Haaslava vallas planeeritud töid.

Tööde valmimistähtaeg Tabivere, Palamuse ja laeva vallas on järgmise aasta 9. november, Ülenurme ja Nõo vallas tuleva aasta 28. detsember ning Kambja ja Haaslava vallas 11. august.

Mäksa, Meeksi ja Luunja vallas planeeritud töid teeb 3,7 miljoni krooniga Aspi. Tööd peavad lõppema 28. aprillil.

Puurmani vallas kavandatud töid teeb 12,3 miljoni krooniga Skanska EMV. Tööde valmimistähtaeg on järgmise aasta 1. september.

Kõik summad on esitatud koos käibemaksuga.

Hankel jäi kvalifitseerimata konsortsiumi OÜ Arco Ehitus, AS Koger & Partnerid kolmanda osa pakkumine ning hankemenetlusest kõrvaldati AS-i Valmap Grupp pakkumised.

Oktoobri alguses vaidlustas Aspi Merko Ehituse kvalifitseerimise ja tema pakkumise vastavaks ja edukaks tunnistamise otsuse, tuues põhjenduseks asjaolu, et Merko Ehituse jagunemise käigus eraldunud uuel äriühingul puudub varasem majandustegevus ja seetõttu ka hankes nõutud netokäibe suurus ning vajalike ehitustööde kogemus.

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas jätta vaidlustuse läbi vaatamata, kuna ametlikult jõudis see komisjonini ettenähtud tähtajast hiljem.

Kokku esitati hankele tähtajaks 11 pakkumist.

Emajõe-Võhandu jõe veemajandusprojekt hõlmab kolme vee-ettevõtet - AS Võru Vesi, AS Põlva Vesi ja AS Emajõe Veevärk.

Tööde rahastamiseks Ühtekuuluvusfondilt saadav abi on Emajõe Veevärgi puhul üle 28 miljoni euro ehk 439,1 miljoni krooni. Projekti toetussumma koos riigipoolse viie- ja omavalitsuste 10-protsendise toetusega on 33 miljonit eurot ehk 516,6 miljonit krooni.

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti ning Emajõe alamprojekti raames korraldatakse selle aasta jooksul kuus riigihanget, tööd peaksid graafiku järgi valmima 2010. aasta lõpuks.