Algas Emajõe-Võhandu veeprojekti Antsla linna etapp


BNS 22.10.2008

AS Võru Vesi kuulutas Emajõe-Võhandu alamvesikonna projekti raames välja riigihanke Antsla linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerija ning laiendaja leidmiseks.

Riigihanke teate kohaselt tuleb hanke võitjal ehitada ja rekonstrueerida kokku 18,2 kilomeetrit joogiveetorustikke ning 19,8 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke. Kokku peab edukas pakkuja ehitustööde raames ehitama või rekonstrueerima ka 15 kanalisatsioonipumplat.

Riigihange on jaotatud kaheks osaks ning tööd peaksid plaani kohaselt vältama kogu 2009. aasta. Pakkumisi saab hankele esitada kuni selle aasta 27. novembrini.

Projekti rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, AS Võru Vesi ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.