Multipor mineraalsoojustusplaat

Tervemaja OÜ

multipor.gif

MULTIPOR mineraalsoojustusplaat Euroopa Tehniline Luba ETA-05/0093. Toode on massiivne-mineraalne-kiuvaba, soojustus kaltsiumsilikaat-hüdraadist, lubjast, liivast, tsemendist ja veest

Kasutatakse:

  • vana-ja uusehitis
  • välissoojustus
  • sisesoojustus välisseintele
  • katuslagede sisesoojustus
  • garaažidele
  • keldritele
  • sõidukoridoridele
  • tööstushoonetele
  • lame-ja kaldkatuste soojustussüsteemid
  • tuulutusega müüride vaheline soojustus

Tehnilised andmed:
 

mõõdud 600x390mm
paksussed 60/80/100/120/140/160/180/200 mm
lubatud hälbed: ± 2 mm
tihedus ca.115 kg/m³
soojajuhtivustegur λ 0,045 W/mK
veeauru
difusioonitakistuse tegur
µ 3
tulekindlus mittepõlev -klass A1 - EN 13501-1
survetugevus keskel > 350 kPa
tõmbetugevus >80 kPa
Deformatsioon < 1 mm 1000 N punktsurve juures
Veeimavus lühiajaline W = 2,0 kg/m²
pikaajaline W = 3,0 kg/m²
 Veeimavus < 6% (temp. +23° C ja õhuniiskus 80%)
 Muud omadused

 -bioloogiline
 -pidurdab seente ja mikroorganismide levikut
 -aurutõkketa soojustus
 -”keskkonnasõbralik ehitusmaterjalvastavalt“
  AUB tunnistusele Z.XEL303
 -põlengu korral ei eraldu toksilisi gaase
 -ei kuulu erikäitlusele
 -lihvitav

Erimõõdud tellimisel!     

xella.gif

Tootja kodulehekülg:  www.xella.com

Tervemaja OÜ
Aardla 15
50112 Tartu
Tel.   +372  7405509
Mob. +372  56218547
E-mail: tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee