Sika® Finish HM, Elastne akrüüllateksipõhine tihendusmass (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Finish HM on ühekomponentne, elastne akrülaadipõhine vuugimastiks.

Kasutuskohad
Sika Finish HM kasutatakse siseruumides:

 • aknaid ja uksi ümbritsevate vuukide tihendamiseks.
 • ventiilide ja torude läbiviikude tihendamiseks.
 • pragude ja lõhede sulgemiseks õhu läbivoolu vältimiseks.
 • siseviimistlusplaatide vuukimiseks.
 • puitehitiste seinte tihendamiseks, ka enne värvimist.
 • paneelide vesialuselise kinnitusliimina paljude ehitusmaterjalide jaoks.
 • Ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvates vuukides nagu näiteks ujumisbasseinides või veemahutites.

Kui vuugi liikuvus ületab 12,5% vuugi laiusest, soovitatakse kasutada eriti elastset vuugisegu, nt. Sikaflex-15 LM.

Omadused

 • Kõveneb vee aurumise tõttu.
 • Ei määri ümbritsevaid materjale.
 • On värvitav paljude värvitüüpidega.
 • Madalaim kasutustemperatuur on +5 °C.
 • Tolmukuiv umbes 30 minuti möödudes.
 • Kõveneb kogu ulatuses läbi umbes 1-3 ööpäeva jooksul sõltuvalt vuugi mõõtmetest, niiskustingimustest ja temperatuurist.

Hea nake paljude ehitusmaterjalidega:

 • betoon,
 • puit,
 • metall,
 • klaas,
 • PVC,
 • värvitud pinnad.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Vuugi küljed peavad olema puhtad, õli- ja rasvavabad ning nendel ei tohi olla lahtiseid osakesi. Metallpind puhastatakse rasvast ja lahtine värv eemaldatakse lihvimsega.
Kasutada kinniste pooridega ja vett mitteimavat ümmargust vuugitihenduslinti Sika Pohjanauha. Tihenduslint peab olema 3-4 mm paksem vuugi laiusest. Vältida vuugitihendi pinna läbitorkamist.

Segamine
Tugevalt imavate materjalide vuuke tuleks töödelda krundiga, mis koosneb 1 osast vuugimastiksist ja 2 osast veest. Krundil lastakse kuivada ühe tunni jooksul temperatuuril +20C.

Pealekandmine
Sika Finish HM pigistatakse vuukimispüstoliga otse vuugi põhja, et vältida võimalke õhutaskute tekkimist. Vahetult paigaldamise järel tasandatakse vuuk kummi- või  terasspaatliga, niiske käsnaga või pintsliga. Kaitsta vuuki sademete eest esimeste tundide jooksul.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada tööriistad veega. Plekkidest ja mastiksi jäänustest saab puhastada samal viisil. Kuivanud segu saab eemaldada ainult me-haaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, elastne akrülaadipõhine vuugimastiks.

Värvus
Valge.

Tihedus
Umbes 1,6 kg/l.

Kuivainesisaldus
Umbes 85%.

Kõvadus Shore A järgi
Ligikaudu 47

Elastne venivus
Umbes 10% venivust või pigistamist.

Kõvenemine
Vee aurumise kaudu.

Puutekuiv
Umbes 30 minuti möödudes.

Läbikõvenenud
Umbes 1-3 ööpäeva möödudes sõltuvalt vuugi mõõtmetest, niiskustingimustest ja temperatuurist.

Värvitavus
Võib üle värvida 1-3 ööpäeva möödudes tavaliste ehitusvärvidega. Kahekomponentsete värvide korral soovitatakse proovivärvimist.

Temperatuuritaluvus
Pärast kuivamist -30 °C…+70 °C.

Vananemise kestvus
Eriti hea vastupidavus osooni ja UV-kiirguse mõjule.

Vuugi mõõtmed
Sika Finish HM vuugi mõõtmed:

Laius Sügavus keskelt
5-7 mm 3-5 mm
8-12 mm 5-7 mm
13-20 mm 5-8 mm
Deformatsioonivuukides ei tohi vuugi sügavus keskelt olla alla 5 mm.

Pakend
0,3 l padrun, 12 tk kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis 12 kuud. 

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee