Haljala vald otsib Aaspere koolihoonele taas arendajat


BNS 15.10.2008

Haljala vallavolikogu tühistas otsuse võõrandada Aaspere koolihoone MTÜ-le Virbius ning vallavalitsus kuulutas välja enampakkumise kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks, kirjutab Virumaa Teataja.

Mais võõrandas Haljala vallavolikogu tühjalt seisnud Aaspere koolihoone MTÜ-le Virbius, kellel oli kavas rajada sinna hooldekeskus ja võtta esimesed kliendid vastu juba tänavu.

Ostu-müügitehingu sõlmimiseni aga ei jõutud, sest Aaspere kooli kinnistu on antud valla omandusse sihtotstarbelise sotsiaalmaana.

Seaduse järgi võib omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarvet maavanema otsusega muuta, seda võõrandada või hoonestusõigusega koormata üksnes keskkonnaministri loal.

Haljala vald võttis aluseks Virbiuse ostupakkumise ja esitas keskkonnaministrile taotluse, saamaks luba Aaspere kooli kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks. See tähendab sisuliselt taotlust anda kinnistu teatud ajaks kasutada ühes õigusega püstitada sinna hooneid ja rajatisi. Luba keskkonnaministrilt ka saadi.

Haljala vallavalitsuse majandusspetsialisti Marko Teiva sõnul rikuti kinnistule hoonestusõiguse taotlemisega konkreetse mittetulundusühingu kasuks menetlusnormi ning mindi esialgu välja kuulutatud võõrandamiselt üle hoonestusõiguse seadmisele.

Haljala vallavolikogu esimehe Leo Aadeli sõnul tuli eelnevad otsused tühistada juriidilise korrektsuse ning enampakkumisel osalemiseks kõigile võimalikele arendajatele võrdsete võimaluste tagamiseks.

Omavalitsus taotleb taas keskkonnaministrilt luba kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks, samal ajal on välja kuulutatud 22. oktoobrini kestev enampakkumine uutel tingimustel hoonesse hooldekodu rajava ettevõtja leidmiseks.

Keskkonnaminister peab otsustama loa andmise kuu aja jooksul, juhul kui vastus peaks olema negatiivne, siis hoonestusõiguse lepingut sõlmida ei saa ning enampakkumine tuleb kuulutada nurjunuks.

Virbiuse juhatuse liige Aili Lippasaar on valla esindajate tegevuses pettunud. "Meile teatati kõigepealt võõrandamise nurjumisest, seejärel peeti pidevalt läbirääkimisi muutunud tingimuste üle," rääkis ta.

Lippasaare sõnul on mittetulundusühing investeerinud juba kümneid tuhandeid kroone hooldekodu ehitusse. Tagastatud on Virbiusele 69.000 krooni käsiraha, mis tasuti võõrandamispakkumisel osaledes.

Virbiuse liige ja projektijuht Karl Õmblus ütles, viimastel läbirääkimistel vallaga jäi kokkulepe, et mittetulundusühing esitab uue maksegraafiku. Seda Virbius ka tegi, kuid vallast ei teatanud keegi, et see ei sobi.

Õmbluse sõnul kavatseb mittetulundusühing pöörduda vallavolikogu poole palvega vaadata viimati Aaspere koolihoone kinnistu kohta tehtud otsused üle ning need tühistada. Virbius ei ole enampakkumisel osalemist veel otsustanud.

Teiva sõnul oli maksegraafiku teema juba läbirääkimistel üleval ja valla seisukoht oli mitte toetada esialgset hoonestusõiguse tasu maksegraafiku veel väiksemateks osamakseteks jagamist.

"Läbirääkimiste faasis on olnud arutusel erinevaid vorme ja tingimusi ning need lähtusid Aaspere kooli kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Protseduuriliselt korrektne oli antud otsus tühistada ja alustada menetlust hoonestusõiguse seadmiseks enampakkumisega väljakuulutamiseks, millest teavitati ka MTÜ-d Virbius," sõnas ta.