Tänavune parim arendusprojekt Tallinnas on Rotermanni kvartal


Pressiteade 10.10.2008

Tallinna linnapea Edgar Savisaar andis eile õhtul Tallinna Ettevõtluspäeva lõpetamisel üle ettevõtlusauhinnad kuues kategoorias ning rakenduslike teadustööde auhinnad, mis on asutatud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooliga.

Auhindade üleandmisel rõhutas linnapea Edgar Savisaar vajadust toetada ja tunnustada majanduslanguse ajal ettevõtjaid, et neil jätkuks jõudu raskustele vastu panna ja tõusutrendi positiivselt reageerida. "Just ettevõtlus, eelkõige välisturgudele orienteeritud tootmine on see, mis peab aitama Eesti majanduse kraavist välja tuua," rääkis linnapea. "Tallinn püüab erinevate meetmetega sellele igati kaasa aidata, kuid äärmiselt oluline on ettevõtjate endi pealehakkamine – tänased auhinnasaajad on näidanud, et neil jätkub tahet edasi liikuda ning Tallinna linn tunnustab seda igati."

Parimaks arendusprojekt Tallinnas 2008. aastal tunnustati Rotermanni kvartal (I arendusetapp), arendaja Rotermann Eesti OÜ. Konkursi eesmärgiks on tunnustada ettevõtteid, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust soosiva linnaruumi kujundamisele ning atraktiivse elukeskkonna loomisele. Hinnati viimasel kahel aastal algatatud projekte, mis on valminud või valmivad pealinnas 2008. aastal ja investeeringute maht on enam kui 50 miljonit krooni.

Rotermanni kvartali arendusprojekti iseloomustab elustiilide paljusus, keskkonna mitmekesisus, linnalik tihedus ja avaliku ruumi erinevad kujundused. Kvartali põhiarendaja on Rotermann Eesti OÜ.

Koostöös Tallinna Ülikooliga sai rakendusliku teadustöö tiitli"Jääkreostuse likvideerimisest Eestis ja selle efektiivsemaks muutmine probleemsemate reostuskollete näitel" (töö autor Kristi Graf, juhendajad Lembit Talli ja Kai Künnis). Teadustöö tellija SWECO Projekt AS on koostanud tulemuste põhjal keskkonnaministeeeriumi jaoks "Jääkreostuse likvideerimises tegevuskava aastani 2013". Töös tehtud ettepanekud ja soovitused valmistavad ette jääkreostuse likvideerimise-järgset etappi – projekteerimis- ja ehitustööde teostamist.