Sika Chapdur-Premix®, kuiv puiste värskele betoonpõrandale (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sika Chapdur-Premix on ühekomponentne kasutusvalmis kuiv puiste, mis sisaldab tsementi, pigmente, lisandeid ja peenmineraalset põhiainet. Värskele betoonpõrandale mõeldud põrandakõvendi.

Kasutuskohad
Ruumides, kus põrandat mehaaniliselt koormatakse:

  • parkimisruumid ja -hallid
  • hooldusruumid
  • tööstuslikud ja kaubanduslikud laod
  • laadimisalad jne.

Värvitud

  • On hea mehaanilise vastupidavusega
  • Hõlbus töödelda, kantakse peale värskele betoonile.
  • Hoiab kokku aega ja kulutusi.
  • Väga tihe hõlpsalt hooldatav pind.
  • Pikendab põranda kasutusaega ja on hea välimusega.
  • Vähendab pinna tolmusust.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus

Betoonivalu peab olema vähemalt 15 cm paksusega ja valatud pind tasandatud. Betoonivalu tihendus tuleb teha hoolikalt.

Segamine
Toode on kasutusvalmis.

Pealekandmine
Kohe, kui valu talub hõõrumist, võib alustada töötlemist ainega Sika Chapdur-Premix. Plaat on valmis töötlemiseks, kui pöidlaga vajutades jääb 3-5 mm sügavune survejälg. Kuiv puiste kallatakse soovitud kohale ja kantakse peale laiali nt roobiga või siluriga (ei tohi visata ega puistata).

Oodata kuni Sika Chapdur-Premix on pinnasse imbunud ja hõõruda pinda lihvimismasinaga madalatel pööretel. Tähelepanu! Kui pind eraldub või koorub, on plaat veel liiga värske töötlemiseks. Tasandamine toimub kohe kui eelmine hõõrum on tehtud. Pinda hõõrutakse sama, minimaalse nurga all oleva metallteraga varustatud masinaga madalatel pööretel.

Järelhooldus
Pinda tuleb järeltöödelda järelhooldustootega Sika EpoCem Repair Module (kulu umbes 150 g/m²), et vältida liiga kiiret kuivamist, pragunemist jne. Mitte kasutada teisi järelhooldusmaterjale. 

Tähelepanu!
Lõplikule värvusele mõjub muuhulgas ka aluspinnas oleva vee ja tsemendi kogus.

Vuukimine
Põrandale tulevad vuugid tuleb sisse lõigata 24 tunni pärast. Põrandavuuke saab täita pärast kuivamist nt. Sikaflex-PRO 3 WF vuukimisseguga.

Tehnilised andmed
Toode
Kuiv puiste 

Kuivamisajad

Käimist taluv 1-2 ööpäeva pärast
Kerge liiklus 7-10 ööpäeva
Täielikult kõvenenud 28 ööpäeva

Ettevaatusabinõud
Keskkond

Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine
Arvestada kohalike ametiisikute korraldusi. 

Tähelepanu!
Enne töötamise alustamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Ärritav. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid. Silma sattumise korral loputada 15 minuti jooksul rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi.Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras. 

Kogu teave,eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes.Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee