Kristiine linnaossa Metalli tänavale võib tulla ärihoone


BNS 07.10.2008

Tallinna linnavalitsus plaanib oma kolmapäevasel istungil vastu võtta detailplaneeringu, mille kohaselt kerkiks Tallinna Kristiine linnaossa Metalli tänavale kuni kuuekorruseline elu- ja ärihoone.

Endla, Keemia ja Mehhaanika tänavate vahelisse kvartalisse 0,3 hektari suurusele maa-alale kavandatavale hoonele on planeeritud maa-alune parkimiskorrus, väliparkla ning laste mänguväljak. Hoone esimesed neli korrust on mõeldud äripindadeks, kahele ülemisele korrusele on plaanitud 13 korterit.

Planeeritav ala jääb väikeelamute piirkonda, mistõttu sisaldab detailplaneering Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Linnavalitsuse seletuskirja kohaselt on üldplaneeringu muutmine linnaehituslikult põhjendatud, kuna võrreldes planeeringu kehtestamise ajaga on piirkonna linnaehituslik situatsioon muutunud.

Planeeritav ala asub niinimetatud Ilmarise kvartalis, mida Tallinna linna kõrghoonete teemaplaneering näeb ühena Tallinna võimalikest kõrghoonete piirkondadest.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2006. aasta märtsis Ajaks Capital OÜ.

Oma kolmapäevasel istungil plaanib Tallinna linnavalitsus samas tühistada mitmete detailplaneeringute algatamised, enamus neist Kristiine ja Mustamäe linnaosas.

Muuhulgas tühistab linnavalitsus ka Kurepõllu asumi 12,66 hektari suuruse kirdeosa detailplaneeringu ning Tammsaare tee 53, 53A, 53B, 55 ja lähiala kinnistute planeeringu algatamise.