Eesti küsib EL-ilt Narva piiripunkti parkla rajamiseks raha


BNS 03.10.2008

Valitsus kiitis neljapäeval heaks majandusminister Juhan Partsi ettepaneku esitada Euroopa Komisjonile taotlus Narva piiripunkti eelse parkla rajamise osaliseks finantseerimiseks.

Piiripunkti eelne parkla aitaks lahendada olukorda, kus piiriületust ootavad veokijuhid on sunnitud tekitama kilomeetrite pikkusi elavaid järjekordi maantee servale, mis mõjub halvasti liiklusohutusele, tekitab keskkonnaprobleeme, rikub teekatet ja risustab teega piirnevaid maa-alasid, teatas majandusministeerium.

Samuti toob mitmeid ööpäevi elavas järjekorras liikumine kaasa autojuhtide töö- ja puhkerežiimi rikkumisi, millega otseselt ohustatakse liiklejaid mõlemal pool riigipiiri. Ka puuduvad järjekorras ootavatel veokijuhtidel elementaarsed olmetingimused.

Partsi ettepaneku järgi rajatakse parkla era- ja avaliku sektori koostöös. Selleks analüüsis majandusministeeriumi, Ida-Viru maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajatest koosnev töögrupp kuut asukohavarianti ning leidis, et kõige sobivam ja soodsam on AS-i Sillamäe Sadam territooriumil asuv 9,7 hektari suurune maa-ala, mis asub enne Sillamäe linna.

Nõuetele vastavate parkimis-, turva-, sanitaar- ja olmerajatiste püstitamiseks ning kommunikatsioonide rajamiseks vajalikeks kuludeks on arvestatud umbes 38 miljonit krooni, millest Euroopa Liidu finantseerimine moodustaks arvestuslikult 18 miljonit krooni ning AS Sillamäe Sadam panustaks 20 miljonit krooni.

Majandusministeerium esitab rahastamistaotluse Euroopa Komisjonile 15. oktoobriks.

Narva piiripunkti järjekorra pikkus ja veokijuhtide ooteaeg varieerub suurtes piirides. Näiteks tänavu septembris on Narva piiriületust ootavate veokite arv tõusnud 400 autoni, mis tähendab enam kui saja tunni pikkust ooteaega.

Narva piirpunkti teenindav piirieelne parkla asub täna Narva linna territooriumil ja see mahutab kuni 140 autorongi, mis ei ole aga piisav.