EAS toetab Tamula rannapromenaadi väljaarendamist 24,3 miljoni krooniga


Pressiteade 02.10.2008

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahuldas Võru Linnavalitsuse "Tamula rannapromenaadi väljaarendamine" projektitaotluse ning kaasrahastab projekti 24,3 miljoni krooniga.

"Tamula rannapromenaadi väljaarendamine" projekti rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist, mille eesmärgiks on tõsta piirkondade konkurentsivõimet, muutes piirkonna atraktiivsemaks ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks.

Eelnimetatud projekti eesmärgiks on Tamula rannaala ühtseks tervikuks kujundamine, atraktiivsuse tõstmine, rannapromenaadi ja rannaala tugiinfrastruktuuri väljaarendamine. Ühendada rajatav rannapromenaad ja Roosisaare sild ühtseks terviklikuks rannaalaks, mis ühtlasi seoks Roosisaare rippsilla linna keskosaga ning oleks promenaadi alg- ja lõpp-punktiks.

Projekti kogumaksumus on 28 639 543 krooni, millest Võru linna omafinantseering on 4 295 932 krooni. Projekti lõpptähtaeg on 20.12.2009. Projektitaotluse koostajaks on Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol.