Nõmme turuhoonele koostatakse muinsuskaitse eritingimusi


Pressiteade 24.09.2008

Nõmme ajaloolise turuhoone muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks tegi parima pakkumise Restprojekt OÜ.

Firma peab Tallinna kultuuriväärtuste ametiga kooskõlastatud muinsuskaitse eritingimused esitama Nõmme linnaosa valitsusele 31. oktoobriks.

Tööde maksumus on 11 800 krooni.

Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra sõnul on muinsuskaitse eritingimused vajalikud selleks, et määrata hoone seisukord, säilitatavad osad ja edasine tööjärjekord nii hoone konserveerimisel kui ka hilisemal restaureerimisel.

"Oluline on, et 1930. aastal Robert Natuse projekti järgi valminud turuhoone säiliks. Sellest peaks pärast restaureerimist saama Nõmme keskuse kõige esinduslikum hoone," lisas ta.