Tartu Lõunakeskus kavandab laiendust


Pressiteade 23.09.2008

Tartu linnavalitsus otsustas täna saata volikokku Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi laienduse detailplaneeringu kehtestamise eelnõu.

Planeering näeb ette võimaluse kaubanduskeskusele juurdeehitise püstitamiseks suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 33 000 ruutmeetrit.

Juurdeehitise korruselisuseks on määratud kaks, suurimaks lubatud suhteliseks kõrguseks 12 meetrit. Lisaks avaparklale on Lõunakeskuse põhjaküljele kavandatud kahetasandiline parkla.

Tartu Teaduspargile reserveeritud Riia 195 krunt on kavas jagada äri- ja tootmishoonete maa kruntideks ning sinna lubatakse ehitada kahe- kuni kaheksakorruselisi hooneid.

Kavandatava liikluslahenduse tuiksooneks on planeeringuala läänest ja lõunast ümbritsev kogujatee, mis hakkab ühendama Ringtee ja Riia tänavat. Planeeringuga ette nähtud ühendava kogujatee ehitab välja OÜ Lõunakeskus.

Kuna osa kavandatud hooneid asub nii Tartu linna kui Ülenurme valla territooriumil, on planeeringuga tehtud ettepanek muuta linna ja valla piiri ning sellele eelnevalt sõlmida kahe omavalitsuse vahel ühtse ehitusõiguse realiseerimist võimaldavad lepingud.