Tallinn annab ülikoolile kinnistud


Pressiteade 23.09.2008

Tallinna linnavalitsus on ette valmistanud Kotka tn 12/Spordi tn 11 ja Lai tn 13/Suur-Kloostri tn 1 asuvate kinnistute tasuta Tallinna Ülikoolile võõrandamise eelnõu.

Linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule otsuse eelnõu "Linnavara tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile (Kotka tn 12/Spordi tn 11 ja Lai tn 13/Suur-Kloostri tn 1 asuvad kinnistud)".

"Eelnõu ajendiks on Tallinna linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooli vahel 5. mail 2006 sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll," ütles abilinnapea Eha Võrk. Tallinna linn omandas 27. juunil 2006 tasuta Haridus- ja Teadusministeeriumilt sotsiaalmaa sihtotstarbega Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu pindalaga 30 839 m². Tallinna linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooli vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli kohaselt kohustus Tallinna linn kinnistu kaheks jagama ning seejärel jagamise tulemusena tekkiva kinnistu, millel asuvad hooned ja ühiselamu ning Lai tn 13 kinnistu koos sellel asuva hoonega tasuta ülikoolile võõrandama.

Linnavara võib tasuta võõrandada, kui vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Tallinna Ülikoolile tasuta võõrandatava Kotka tn 12/Spordi tn 11 sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu pindala on 11 372 m² ning Lai tn 13/Suur-Kloostri tn 1 sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu pindala 913 m².

"Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu jagati detailplaneeringu alusel kaheks," ütles Võrk. "Jagamisega moodustatud hoonestamata sotsiaalmaa sihtotstarbega Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistu pindalaga 19 467 m² anti hoonestusõiguse alusel OPER FG OÜ kasutusse tingimusel, et 50 aastaks hoonestusõiguse omandaja ehitab kinnistule spordikompleksi."

Võrgu sõnul on Tallinna Ülikoolile võõrandatav osa jagatud kinnistust vajalik kõrgkooli arengu tagamiseks, kinnistul asuvad hooned ja ühiselamu on juba ülikooli kasutusse antud. Lai tn 13/Kloostri tn 1 kinnistul asuvat hoonet, kasutab Tallinna Ülikool Kunstide Instituudi hoonena.