Kohtla-Järve Soojus käivitas uue jaama rajamise hanke


BNS 17.09.2008

Eesti Energia kontserni kuuluv AS Kohtla-Järve Soojus alustas riigihanget uue turbal ja biokütusel töötava koostootmisjaama ehitamiseks.

Jaama elektriline võimsus oleks 24 megavatti ja soojuslik võimsus kaugkütte tarvis 50 megavatti, selgub hanke kutsest.

Koostootmisjaama asukohaks on valitud Ahtme soojuselektrijaama territoorium. Jaama ehitus vältab kava järgi 30 kuud.

Pakkumisel osaleva ettevõtte käive peab olema viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt 50 miljonit eurot aastas.

Hange on jaotatud osadeks. Hanke esimene osa sisaldab katla ehitust, teine osa turbiini ja kolmas kütuse etteande süsteemi.

Taotlusi hankel osalemiseks saab esitada 31. oktoobrini. Lõplikud pakkumised on kavas avada tuleva aasta 16. jaanuaril.