Tartu Vangla juurde võib kerkida 60-kohaline avavangla


BNS 16.09.2008

Tartu linnavalitsus saatis teisipäevasel istungil volikokku arutlusele Tartu Vangla avavangla detailpaneeringu koostamise algatamise eelnõu.

Avavangla näol oleks tegemist võrkpiirdega ümbritsetud 60-kohalise kuni kolmekorruselise eluhoone ja selle juurde kuuluva spordiväljakuga. Kõik olemasolevad vanglahooned säiliksid, muutuks vangla piiridest väljapoole jääva parkla asukoht, teatas Tartu linnavalitsus.

Avavangla detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi Tartu linnavalitsusele justiitministeerium.

Ministeeriumi selgituste kohaselt on avavanglasse kavas paigutada isikud, kes on mõistetud süüdi kergemate süütegude eest. Karistuse kandmine avavanglas võimaldab kinnipeetavatel jätkata töölkäimist oma senisel töökohal.