Avati Vaida-Aruvalla teelõik


Pressiteade 15.09.2008

Täna avati Vaidas pidulikult Eesti viimase kahe aasta suurima tee-ehitusprojekti käigus valminud Vaida-Aruvalla teelõik. Nüüd vastab antud teelõik täielikult I klassi maantee ja liiklusohutuse nõuetele, kuna kohalikule liiklusele on ehitatud kogujateed ja nendelt on peateele juurdepääs tagatud ainult eritasapinnaliste liiklussõlmede kaudu ning jalakäijad ja ratturid on maanteelt tõrjutud nende jaoks ehitatud kergliiklusteedele.

Teelõik läks maksma 530,6 miljonit krooni. 275 miljonit sellest summast andis Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

"Mul on äsja valminud teelõigu üle väga hea meel. Aga veel suurem rõõm oleks mul selle üle, kui juba toimuks ka ehitus Aruvalla-Kose lõigul ja oleks olemas poliitiline otsus Kose-Mäo trassi osas," ütles avamisüritusel esinenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts täna. "Üks on igatahes kindel - Aruvalla-Kose riigihange kuulutatakse välja 25. septembril "

Maanteeameti peadirektor Riho Sõrmus kinnitas, et Tallinna-Tartu maantee ehitustööd jätkuvad kavakohaselt. "Aruvalla-Kose teelõigu (km 26,8-40,0) ümberehitus algab järgmisel sügisel ning Kose-Mäo teelõigu ehitus (km 40,0-85,0) 2011. aastal," märkis Sõrmus, kelle sõnul on veel sel aastal algamas Mäo möödasõidu (km 85,0-91,4) ehitus.

"Tartu ümbersõidu (km 182,6-194,2) projekt valmib 2009. a kevadel ning Mäo-Tiksoja lõigu (km 92,0-180,0) teemaplaneering ja eelprojekt 2011. a lõpuks" lisas peadirektor.

Riho Sõrmus tänas ka kohalikke elanikke ja maaomanikke mõistva suhtumise eest töödega kaasnenud ebamugavustesse. "Usun, et see vaev on ennast tasunud vastastikku, kuna Vaida inimestel on tunduvalt paranenud liiklus- ja keskkonnatingimused, eelkõige on vähenenud müra.

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee (km 20,0-26,8)Vaida-Aruvalla teelõigu ümberehitamise projekti koostas Toner Projekt OÜ ja 2007. a 14. mail alanud ehituse käigus rajati eritasandilised liiklussõlmed, remonditi ja ehitati juurde 12,7 km kõrvalmaanteid. Samuti ehitati 4,84 km kergliiklusteid, 124 meetri pikkune puidust Vaida jalakäijate sild ja 2,4 kilomeetrit müratõkkevalli koos seinaga. Lisaks suunati kohalik bussiliiklus kõrvalmaanteedele.

Vaida-Aruvalla teelõigu ümberehitus oli 2007. ja 2008. aasta suurim tee-ehitusprojekt Eestis, mille viisid ellu AS Aspi juhtimisel Teede REV-2 AS, Talter AS ja Tref AS. Ehitusjärelevalvet teostasid Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY.