Valitsus investeerib Tallinn-Tartu raudteesse pea miljardi


Äripäev 12.09.2008

Täna Riias toimunud Balti transpordiministrite kokkusaamisel teavitas majandusminister, et lähema kolme aasta jooksul investeeritakse Tallinn-Tartu raudteelõigu remonti üle 710 miljoni krooni.

Majandusminister Juhan Parts sõnas transpordiministrite kokkusaamisel veel, et teedevõrgu arengusse on vältimatult vajalik kaasata erakapitali, teatas majandusministeerium.

Parts näeb siin kaht probleemi: esiteks on era ja avaliku sektori koostöö on seni Eestis halva mainega; teiseks, tuleb erakapitali kaasamisel kindlustada, et riskid eraettevõtja ja riigi vahel on jaotatud nii, et see ei mõjutaks valitsussektori tasakaalu, vahendas majandusministeerium.

Teedeprojektidesse on erakapitali võimalik kaasata siis, kui on arvesse võetud Eurostati seisukoht – ka erakapital peab võtma ehitusriski ning kvaliteedi- ja nõudlusriski.

"Esmalt on meil selline võimalus Kose-Mäo vahelise tee ehitusel aga pikemas perspektiivis tuleb kaaluda sellist võimalust ka tänapäeva nõuetele vastava Narva-Jõhvi teelõigu ehitusel," ütles Parts.