Rõmeda-Haljala tee võib saada neljarajaliseks eraldusribata


BNS 10.09.2008

Tallinna-Narva maantee Rõmeda-Haljala vahelise teelõigu uuendamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne soovitab rajada ilma eraldusribata ja põrkepiirdega eraldatud neljarajalise maantee.

Alternatiividena hindasid keskkonnamõju eksperdid ka näiteks kitsa ehk kuuemeetrise eraldusribaga ja kahepoolse laiendusega varianti, laia eraldusribaga neljarajalist esimese klassi maantee ja möödasõidurajaga maantee varianti.

Keskkonnamõju hindamisest ilmnes, et perspektiivselt on kõige positiivsema kasutusaegse mõjuga ja tervikuna kõige väiksemate negatiivse mõjuga looduskeskkonna suhtes tehnilised lahendused, kus teed laiendatakse olemasolevast neljarajaliseks ilma eraldusribata või kitsa eraldusribaga, selgub KMH aruandest.

Lepingu 12-kilomeetrise teelõigu uuendamise eelprojekti koostamiseks sõlmis Viru teedevalitsus 10. jaanuaril konsortsiumiga Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY. Lepingu maksumus on 9,38 miljonit krooni koos käibemaksuga, millest 80,45 protsenti on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus.

Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult KMH aruande avaliku aruteluni, mis toimub 25. septembril Haljala vallavalitsuses.